Tests
HOGAN ASSESSMENT & SHL

HOGAN Assessment Systems

Jeg har brugt HOGAN assessment systems siden 2010 til rekruttering, personlig udvikling, coaching og karriereforløb.

Det er efter min mening et af de bedste værktøjer på markedet, der ikke kun belyser én side af personen, men tager i betragtning, at vi er sammensatte personer, der ikke er konsistente i vores opførsel og også går på arbejde med vores private jeg i tasken.

HOGAN består af tre tests:

HPI evaluerer de personlighedsmæssige karakteristika, som er nødvendige for karrieremæssig succes (“Employability”) og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejds- og teamrelationer i bred forstand.

HPI sætter standarden for vurdering af personlighed i erhvervslivet og har i mere end 30 år været anvendt med stor succes til at forudsige job succes og hjælpe virksomheder med at reducere personaleomsætning, fravær, svind og dårlig kundeservice

HPI er den første analyse af normal personlighed baseret på Fem Faktor Modellen udviklet specifikt til erhvervslivet. Testen har mange unikke kvaliteter:

 • Giver en erhvervs- og forretningsorienteret vurdering af den normale personlighed
 • Udviklet til at forudsige jobsucces
 • Anvendes til udvælgelse og udvikling

MVPI evaluerer personens kerneværdier og viser, hvad der motiverer og driver personen. Testen har mange unikke kvaliteter:

 • Evaluerer 10 værdier, der har job- og forretningsmæssig relevans
 • Evaluerer hvordan en persons værdier og en organisations kultur passer sammen
 • Forudsiger både jobsucces og jobtilfredshed
 • Beskriver hvilken kultur en leder vil skabe omkring sig
 • Anvendes til udvælgelse og udvikling

Testene kan tages enkeltvis, men bruges bedst sammen, således alle sider belyses og vi kan arbejde med de områder som kræver forbedring og ikke mindst opmærksomhed.

HDS måler 11 former for karrierehæmmende adfærd. Den negative effekt af disse adfærdstendenser er veldokumenteret, bl.a. af Dotlich og Cairo i bogen “Why CEO’s Fail”.

Selvindsigt er nøglen til at undgå de negative konsekvenser af karrierehæmmende adfærdstendenser.
HDS er den eneste erhvervsrelaterede test, som kan måle disse dysfunktionelle adfærdsmønstre.

Testen har mange unikke kvaliteter:

 • Omfatter 11 skalaer
 • Forudsiger forhindringer for jobsucces
 • Sætter fokus på adfærd, som ikke kan observeres ved kortvarig kontakt som f.eks. et rekrutteringsforløb eller et assessmentcenter
 • Afdækker karakteristika, som ikke kan afdækkes med de gængse personlighedsanalyser på markedet
 • Anvendes til udvælgelse og udvikling

Succesfulde virksomheder påpeger ofte, at årsagen til deres succes skal findes i deres kultur. En virksomheds kultur afspejler ledernes og medarbejdernes værdier. Denne indsigt er udgangspunktet for udviklingen af Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI).

MVPI evaluerer personens kerneværdier og viser, hvad der motiverer og driver personen. Testen har mange unikke kvaliteter:

 • Evaluerer 10 værdier, der har job- og forretningsmæssig relevans
 • Evaluerer hvordan en persons værdier og en organisations kultur passer sammen
 • Forudsiger både jobsucces og jobtilfredshed
 • Beskriver hvilken kultur en leder vil skabe omkring sig
 • Anvendes til udvælgelse og udvikling

Testene kan tages enkeltvis, men bruges bedst sammen, således alle sider belyses og vi kan arbejde med de områder som kræver forbedring og ikke mindst opmærksomhed.

Hvad kan HOGAN hjælpe mig med?

Hvis du er jobsøgende kan det hjælpe dig at tage HOGAN testene, således at du bliver bekendt med at tage én af disse tests som mange virksomheder bruger i deres rekrutteringsforløb.

Med min feedback og fortolkning af resultateterne kan vi sammen forberede dig på hvad andre tests højst sandsynligt vil vise, og dermed give dig et forspring.

Tilbagemeldingen på testene vil også give dig en bedre indsigt i hvad der motiverer og dermed driver dig, hvad der sker hvis du f.eks. keder dig eller er stresset. Det er ofte ikke overraskende for dig, vi ved det godt inderst inde, men vi håber på at andre ikke opdager det – men det gør de! Og det vigtige udviklingspunkt er at acceptere det og så arbejde med de områder hvor vi ved vi ikke skinner.

HOGAN testene bruger jeg også med stor succes i karriere- og udviklingsforløb, da de giver en stor selvindsigt, belyser motivationsområder og giver et rigtig godt afsæt til samtaler omkring uudnyttede potentialer og hvad der muligvis spænder ben for en udvikling af karrieren.

For at arbejde med og være i stand til at give kvalificeret tilbagemelding på HOGAN assessment systems, skal du være certificeret igennem en godkendt udbyder og repræsentant. Jeg blev i 2010 certificeret igennem a&D resources, og er stadig idag tilknyttet dem og holder mig løbende opdateret på den spændende udvikling og nye tiltag.

Læs mere om HOGAN:

shl talent measurement

I marts 2013 blev jeg certificeret igennem SHL Talent Measurement i deres Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) test.

OPQ32 bruges hovedsageligt til rekruttering og udvælgelse, da den er designet til at give virksomheder oplysninger om personens adfærdsmæssige stil, der har indflydelse på dennes udførelse og kompetencer på arbejdspladsen.

Testen bruges til:

 • At identificere kandidater imod jobkompetencer
 • Forberede interview spørgsmål
 • Omplacere talent på tværs af virksomheden
 • Vurdere talentmassen efter en fusion/overtagelse/omstrukturering
 • Oprette en projektgruppe
 • Forberede nye ansatte på en on-boarding i virksomheden
 • Lederudvikling

Yderligere kan OPQ32 bruges som grundlag til udarbejdelse af en Manager Plus rapport, som viser mere dybdegående, hvordan du foretrækker at arbejde, hvordan du agerer i et team, og hvilken indflydelse dine følelser har på din opførsel på arbejde.

Hvad kan OPQ32 hjælpe mig med?

Som jobsøgende er OPQ32 testen en rigtig god måde at blive bekendt med den måde og metode, hvorledes sådanne psykometriske tests virker.

Med vurdering og tilbagemelding på dine testresultater kigger vi sammen på de 32 kompetenceområder, som testen dækker, og det giver dig en god indsigt i, hvilke kompetencer du er stærk i, og hvilke der kan bruge lidt udvikling.

Testen giver dig indikationer på din adfærdsmæssige stil på arbejdet, og kan dermed bruges som et springbræt i jobsøgningen, i din udvikling og i din videre karriere.

priser

Der er varierende priser på de forskellige tests og rapporttyper, så kontakt mig for et prisoverslag

Luk menu